Lehtimäen Sähkö Oy:n yhtiökokous

LEHTIMÄEN SÄHKÖ OY

 

Osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 14.00 Lehtimäen Sähkö Oy:n konttorilla, Peräläntie 3, Lehtimäki.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiö­kokoukselle kuuluvat, yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle vii­meistään perjantaina 12. huhtikuuta klo 14.00 joko kirjallisesti osoitteella Lehtimäen Sähkö Oy, Peräläntie 3, 63500 Lehtimäki tai puh. 0400 813 596. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on jätettävä ilmoit­tautumisen yhteydessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtä­vissä yhtiön konttorilla aukioloaikana.

 

Alajärvellä 26. maaliskuuta 2019

 

Lehtimäen Sähkö Oy

Hallitus

Raivaamme johtokatuja 7. tammikuuta alkaen

Raivaamme johtokatuja alkuperäiseen leveyteen ja poistamme reunapuita pyrkien ennaltaehkäisemään sähkökatkoksia.

Raivausalue alkaa Konttipuron sähköasemalta (Hirvikalliontie) Rannankylälle ja jatkuu runkolinjaa seuraten Ähtärissä Huhtiniementielle. Myös runkolinjaan liittyvät linjahaarat raivataan. Puusto jää maanomistajille. Raivaus alkaa 7. tammikuuta ja lisätietoja saa soittamalla numeroon 044 557 4939.

 

Lehtimäen Sähkö Oy