Kuuleminen Lehtimäen Sähkö Oy:n jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

Sähköverkkoyhtiöiden on sähkömarkkinalain mukaisesti kehitettävä sähköverkkojaan jatkuvalla suunnittelulla ja rakentamisella. Lehtimäen Sähkö Oy:n sähköverkoston kehittämissuunnitelma on uusittu ja se on nähtävissä alla olevan linkin kautta. Toivomme, että asiakkaamme tutustuvat suunnitelmaan, sillä se koskee kaikkia sähköverkkoasiakkaitamme. Asiakkaat voivat antaa oman lausuntonsa Lehtimäen Sähkö Oy:n sähköverkoston kehittämissuunnitelmasta aikavälillä 29.4. – 31.5.2024. Saadun palautteen perusteella kehittämissuunnitelmaa päivitetään ja sen lopullinen muotoilu valmistuu 30.6.2024. Pyydämme, että mahdollisimman moni tutustuu luonnokseen ja antaa siitä lausunnon. Suunnitelman liitteesä 7 on kuuleminen, jossa voi antaa kommentit (nimettömänä).

https://lehtimaensahko.kuuleminen.fi/