Historia

Lehtimäen Sähkö Oy :n perustava kokous pidettiin  Lehtimäellä kesäkuun 7. päivänä 1945. Vuoden 1946 puolella aloitettiin maastotyöt. Sähkölinjojen rakentaminen aloitettiin yhtiön osakkaiksi alkaneiden maille, koska nämä olivat antaneet luvan linjojen rakentamiseen.

Ensimmäisiä muuntaja-, sähköjohto- ym tarvikehankintoja hoitamaan valtuutettiin johtokunnan jäsen sekä hänen kanssaan yhtiön palkkaama sähköteknikko. Matka suuntautui Helsinkiin. Ensimmäisten sähköpylväiden hankinta tapahtui valtion metsästä ostettuna ja talkootöinä kaadettuna.

Sähkön hankinnasta neuvoteltiin lähialueilla toimivien sähköyhtiöiden kanssa. Samoihin aikoihin yhtiölle tuli tiedusteluja sähkölinjojen vetämiseksi uusiin kohteisiin. Vuosikymmenen loppu oli toiminnallisesti hyvin vaativaa: päättäjille se tiesi monenlaisen uuden tiedon hankinnan, talouden, vastuun ottamisen ja töiden organisoinnin haasteita.

Lehtimäen Sähkö Oy:n ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi valittiin 21.8.1950 Kalle Kurunmäki Lehtimäeltä.Sähkön myynti aloitettiin elokuun 31.pnä 1950 klo 17.00. Toiminnan edetessä virranjakelun piiriin liittyi koko ajan uusia kuluttajia. Laajeneminen asetti yhtiölle lisää haasteita. Lehtimäen Sähkö Oy on toimintansa alusta lähtien halunnut turvata sähkön hankintansa, ja sitä silmällä pitäen sähköyhtiön johtokunta päätti 4.2.1952 pitämässään kokouksessa kutsua koolle yhtiökokous aiheena osakkeiden hankinta perusteilla olevasta resurssiyhtiöstä Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:stä.

Tämä päätös oli viisas ja on osaltaan ollut turvaamassa Lehtimäen Sähkö Oy:n toiminnan päätavoitteita ja –periaatteita, joiden mukaan se haluaa tarjota jakelualueellaan sähköenergiaa toimintavarmasti ja asiakkaan kannalta kohtuullisin hinnoin.

Lehtimäen Sähkö Oy:n verkkoalue laajentui noin viidessätoista vuodessa kattamaan nykyisen jakelualueen, johon kuuluu entisen Lehtimäen kunnan, nykyisen Alajärven kaupungin Lehtimäen alueen lisäksi rajaa lähellä olevien naapurikuntien ja -kaupungin kyliä. Tällä hetkellä yrityksen palveluksessa on 10 henkilöä.