Lehtimäen Sähkö Oy:n yhtiökokous

LEHTIMÄEN SÄHKÖ OY

 

Osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 14.00 Lehtimäen Sähkö Oy:n konttorilla, Peräläntie 3, Lehtimäki.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiö­kokoukselle kuuluvat, yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle vii­meistään perjantaina 12. huhtikuuta klo 14.00 joko kirjallisesti osoitteella Lehtimäen Sähkö Oy, Peräläntie 3, 63500 Lehtimäki tai puh. 0400 813 596. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on jätettävä ilmoit­tautumisen yhteydessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtä­vissä yhtiön konttorilla aukioloaikana.

 

Alajärvellä 26. maaliskuuta 2019

 

Lehtimäen Sähkö Oy

Hallitus

Raivaamme johtokatuja 7. tammikuuta alkaen

Raivaamme johtokatuja alkuperäiseen leveyteen ja poistamme reunapuita pyrkien ennaltaehkäisemään sähkökatkoksia.

Raivausalue alkaa Konttipuron sähköasemalta (Hirvikalliontie) Rannankylälle ja jatkuu runkolinjaa seuraten Ähtärissä Huhtiniementielle. Myös runkolinjaan liittyvät linjahaarat raivataan. Puusto jää maanomistajille. Raivaus alkaa 7. tammikuuta ja lisätietoja saa soittamalla numeroon 044 557 4939.

 

Lehtimäen Sähkö Oy

Uudet hinnat 1.1.2018 alkaen

Yleistariffissa sähkön vanha hinta 5,6 snt/kWh, uusi hinta on 4,9 snt/kWh

Aikatariffin vanha päivähinta 5,6 snt/kWh, uusi hinta on 4,9 snt/kWh,

vastaavasti yöajan hinnat  vanha 4,5 snt/kWh, uusi hinta on 3,9 snt/kWh

 

Sähkötuotteiden hinnat 1.1.2018 alkaen.

Yleistariffi

Kiinteä maksu €/vuosi

Sulake/A                                 Siirto          Myynti        Yhteensä

1 x 35                                     125,00            33,00              158,00

3 x 16                                     130,00            39,00              169,00

3 x 25                                     162,00           39,00              201,00

3 x 35                                     305,00           39,00              344,00

3 x 63                                     540,00            63,00              603,00

3 x 100                                 1150,00            63,00            1213,00

3 x 160                                 1980,00          108,00            2088,00

3 x 200                                 2480,00          132,00            2612,00

3 x 250                                 3000,00          156,00            3156,00

3 x 315                                 3600,00          192,00            3792,00

 

Energia snt/kWh                         4,00              4,90                8,90

 

Aikatariffi

Kiinteä maksu €/vuosi

3 x 16                                     235,00            45,00              280,00

3 x 25                                     350,00            45,00              395,00

3 x 35                                     540,00            45,00              585,00

3 x 63                                   1000,00            63,00            1063,00

3 x 100                                 1900,00          111,00            2011,00

3 x 160                                 2940,00          159,00            3099,00

3 x 200                                 3600,00          159,00            3759,00

3 x 250                                 4680,00          195,00            4875,00

3 x 315                                 5400,00          295,00            5695,00

 

Energia snt/kWh                  

Päiväaika                                   3,50             4,90                  8,40

Yöaika                                        2,50             3,90                  6,40

Vaihtoehtoisesti:

Talvipäivä                                   5,00             5,20               10,20

Muu aika                                    2,50             4,10                 6,60

 

Tilapäistariffi

Energia   snt/kWh                       7,70             7,50                 15,20

Mittausmaksut ovat:

Suora 1- ja 3- vaihemittaus 2,48 €/kk. Suorat aikatariffimittaukset 2,48 €/kk.

Epäsuorat mittaukset (63 A ja suuremmat liittymät) 4,34 €/kk.

Hintoihin sisältyy arvolisävero 24 %

Laskutuksessa hintoihin lisätään sähkövero, joka on tällä hetkellä 1. veroluokassa 2,79372  snt/kWh  ja 2. veroluokassa 0,87172 snt/kWh.

Talvipäivä on 1.11. – 31.3. 15 tuntia/vrk ajalla  07 – 23, muu aika on tästä poikkeava  aika.

Yöaika on 9 tuntia ajalla   22 – 08.  Päiväaika on 15 tuntia ajalla  07 – 23

Share This