Suoritamme johtokatujen raivausta

Lehtimäen Sähkö Oy suorittaa Keskikylällä sekä johtoväleillä Konttipuro – Saha ja Konttipuro – Roposenmäki 20 kV:n johtokaturaivauksia elokuusta 2021 alkaen. Johtokaduilta poistetaan vesakoita, myös vaarallisia reunapuita poistetaan ja karsitaan. Maaomistajien toivotaan tarpeen mukaan korjaavan kaadetun puuston.
Raivauksen suorittaa Reijo Rantakangas. Lisätietoja antaa Vesa Levijoki puh. 044-557 4939.