Sähköä säästämällä sähköpulan uhka vähenee

Ukrainan sota on aiheuttanut sähkömarkkinoilla tilanteen, jota monikaan ei olisi enää nykypäivänä uskonut kohtaavansa. Olemme pitkään eläneet uskossa, että valot palavat ja sähköä tulee pistorasiasta. Eurooppaa uhkaa tulevana talvena sähköpula ja sähkön hintojen ennustetaan olevan hyvin korkealla.  Sähköpulatilanne Suomessa syntyy, jos sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan suomalaisten sähkönkulutusta. Sähköä on tuotettava koko ajan yhtä paljon kuin sitä kulutetaan.

Sota Euroopassa on johtanut myös siihen, että sähkön tuonti Venäjältä on loppunut. Tämä tuonti on aiemmin turvannut Suomen sähkön riittävyyttä yhdessä Ruotsin tuonnin kanssa. Olkiluoto 3-ydinvoimalan onnistunut käyntiinlähtö korvaisi koko Venäjän tuonnin. Talven aikana on mahdollista, että myös Ruotsin tuonti voi vähentyä, jos pakkaskauden vuoksi sieltä ei riitä sähköä Suomeen. Pulaa sähköstä on siis myös muissa pohjoismaissa, joten naapureihin ei voi enää turvata.

Sähköpula on Suomessa mahdollinen, mutta ainakin vielä epätodennäköinen. Sitä ennen tehdään kaikki mahdollinen, että tilanteeseen ei jouduttaisi. Suomessa sähkön riittävyydestä huolehtii kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sillä on jonkin verran käytössään varavoimalaitoksia, jotka käynnistetään, jos sähköpulan uhka on nähtävissä. Fingrid on varoittanut, että sähkön riittävyydessä on tulevana talvena useita epävarmuustekijöitä ja sähköpulan uhka on siten todellinen. Kansalaisten onkin hyvä varautua mahdollisiin sähkökatkoihin.

Fingrid arvio aiemmin, että ensi talven Suomen kulutuksen huippu olisi 15 100 megawattia. Elokuun aikana kuitenkin sähkön säästäminen kansalaisten keskuudessa lähti hyvin käyntiin ja kulutus tippui ennusteesta 7 % ja koko alkuvuoden vähennys oli jo 13 % . Tämän vuoksi Fingrid päivitti arvionsa huipusta lukemaan 14 400 megawattia. Säästäminen lähti siis hyvin käyntiin, mutta tämäkään ei vielä riitä täysin kattamaan kulutusta. Yksittäinen sähkönkäyttäjä voi pienentää sähköpulan riskiä käyttämällä sähköä erityisen säästeliäästi varsinkin arkiaamuisin ja iltapäivisin.

Sähköpulaan varautumisessa on kolme vaihetta, joista Fingrid tiedottaa; 1. sähköpula mahdollinen, 2. sähköpulan riski suuri ja lopulta 3. sähköpula. Jos sähkön säästämisessä ei päästä tavoitteisiin ja sähköpula toteutuu, Fingrid antaa paikallisille verkkoyhtiöille määräyksen kytkeä irti verkosta määrätty tehomäärä. Tämä viimeinen määräys tulee puhelimitse ja katko on tehtävä välittömästi, ennakkotiedon mukaan alle 15 minuutissa. Koska aika on hyvin lyhyt, on ohjeen mukainen toiminta tärkeintä, jolloin asiasta ennakkoon tiedottaminen asiakkaille on usein mahdotonta. Lehtimäen Sähkö pyrkii käyttämään ajan salliessa omaa Facebook-kanavaa tiedottaakseen asiakkailleen tulevasta tai jo olemassa olevasta sähköpulan aiheuttamasta katkosta. Katkot ovat normaalisti noin 2 tuntia ja niitä kierrätetään eri alueilla. Tällainen järjestely estää koko Suomen sähköjärjestelmän kaatumisen, jolloin koko maa voisi olla pimeänä useita vuorokausia.

Sähköpulatilanteessa priorisoidaan esimerkiksi terveyttä ja henkeä pelastavaa toimintaa. Lehtimäen Sähkön verkkoalueella ei ole sairaaloita ja muita kaikkein kriittisimpiä kohteita sähkönsaannin kannalta. Vesi- ja viemärihuolto on kuitenkin yhteiskunnan kannalta tärkeää, samoin bensa-asemat, ruokakaupat, terveysasema jne. kaipaavat sähköä toimiakseen.  Maatiloilla on jo nykyään varauduttu hyvin sähkökatkoihin ja useimmilla tiloilla on aggregaatit, mutta teollisuus on käytännössä verkkosähköstä riippuvainen. Sähköjä ei voi käytännössä katkaista tai jättää katkaisematta joltain yksittäiseltä rakennukselta, laitokselta tai yritykseltä vaan koko valittu johtolähtö (esim. kylä) on katkaistava.

Sähköpulaan kannattaa varautua jo etukäteen kotona. Otsalamput ovat hyviä valolähteitä ja tuovat myös turvallisuutta. Vedenjakelua pyritään viimeiseen asti turvaamaan, mutta vettä on kuitenkin syytä varata vaikka kanistereihin. Varautumisesta saa tietoa ”72 tuntia”-sivuilta. 72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Sähkön hinnan ennustetaan kohoavan talvella korkealle ja joillakin alueilla se onkin jo lähes kymmenkertaistunut. Lehtimäen Sähkö pyrkii turvaamaan oman verkkoalueen asiakkaiden sähkön riittävyyden eikä tee uusia sopimuksia ulkopuolelle.

Sähkön säästö on tulevana talvena meistä useimmille tärkeää, koska hinnat ovat korkealla. Sähkölämmitystaloissa sähkölasku on huomattavasti aiempia aikoja korkeampi ja sen määrään pystyy vaikuttamaan omia kulutustottumuksiaan tarkkailemalla. Sähkölämmityksen kustannus on noussut samaa tahtia kuin sähkön hintakin. Sähköä ja euroja säästyy, jos pystyy tinkimään totutuista tavoista. Suurimpia sähkölaskuun vaikuttavia asioita on sähkökiukaan käyttö, saunomista voisi ehkä vähentää perjantai- ja lauantai-iltaisin. Laskemalla huonelämpötilat alemmaksi ja samalla pukeutumalla lämpimämmin voi säästö sähkölaskussa olla jo merkittävä. Lattialämmityksen säätö alemmalle tasolle tuo hyvin säästöä.  Polttopuiden käyttö lämmityksessä korvaa huomattavan osan sähkölämmityksestä. Valaistuksen merkitys ei enää ole kovin suuri, koska led-lamput ovat energiaystävällisiä ja jouluvaloja voi hyvällä omallatunnolla käyttää. Motivan ”astetta alemmas”-kampanja on alkanut mediassa. Kampanjan tarkoitus on tuoda tietoa energian säästöstä.

Sota on meneillään, sähkön hinnat ovat korkealla tulevana talvena ja jopa sähköpulan uhka on todellinen. Paniikkiin ei silti ole syytä, Fingrid ja verkkoyhtiöt ovat tehneet tarkat suunnitelmat ja mahdollisten katkojen aikaisia toimenpiteitä on harjoiteltu etukäteen, ettei mikään tulisi yllätyksenä. Jos sähkön säästö jatkuu, talvi on lauha ja tuulinen, Olkiluoto 3 on tuotannossa, Ruotsista saadaan sähköä ja mikään isompi voimalaitos ei joudu huoltoon, sähkö tuolloin kyllä riittää talvella. Kun näin toivomme ja oletamme, sähköpulasta johtuvia katkoja ei tule esiintymään.