Raivaamme 20 kV:n johtokatuja Länsikylällä

Lehtimäen Sähkö Oy suorittaa Länsikylällä 20 kV:n ja 0,4 kV:n johtokaturaivauksia heinäkuusta 2022 alkaen. Raivausalue alkaa Roposenmäeltä ja kattaa koko Länsikylän verkkoalueen. Johtokaduilta poistetaan vesakoita, myös vaarallisia reunapuita poistetaan ja karsitaan. Maaomistajien toivotaan tarpeen mukaan korjaavan kaadetun puuston.
20 kV:n raivauksen suorittaa Reijo Rantakangas ja 0,4 kV:n raivauksen tekee Toiminimi Jouni Saukko. Lisätietoja antaa Vesa Levijoki puh. 044-557 4939.